View Single Post
Praetendere
Jorg's Avatar
Sitat av acid-übermensch Vis innlegg
Vel, å utføre "noe på ekte" er vel heller en formulering du må konkretisere. Ekthet og falskhet føles mer ut som om går hånd i hanske
Vis hele sitatet...
Ikke ment sånn, ekte som i å utføre en handling i det virkelige liv. Teori og praksis er et velkjent begrep som belyser dette, det er ofte forskjell på hvordan man planlegger å utføre en oppgave og hvordan man faktisk gjør det.

Er også viktig å belyse at praksis og praktisk er to forskjellige ord med forskjellige meninger.
Praktisk brukes ofte på å beskrive mer realitetsorienterte løsninger, hva som da er den mes fornuftige og effektive løsningen.

praktisk
1 som går ut på el. gjelder handling, utøvelse, mots *teoretisk
ha p- erfaring / det p-e liv / p- talt så å si, så godt som
2 behendig, effektiv, med utpreget virkelighetssans
jeg er så lite p- (av meg)
3 lettvinn, formålstjenlig
et svært p- verktøy / det er mest p- å bruke sykkel

praksis
1 utøvelse, anvendelse i livet, mots
teori / omsette teorier i p-
2 faglig, yrkesmessig virksomhet
tannlege Li har gjenopptatt p-(en) /advokatp-, legep-
3 øvelse, erfaring
Vis hele sitatet...