View Single Post
Med på ekte mener jeg i den fysiske virkeligheten, ikke ideer men handling. Sånn jeg ser det har man to ting, teori og praksis.

Man har ikke ulike grader av teori. Enten er det teoretisk eller ikke. Så derfor syns jeg det er rart at man kan snakke om hvor mye/lite praktisk noe er