Tråd: Get boks
View Single Post
Du må stå som juridisk eier av tv- og internett for å gjøre endringer på boksen.

Ring Telia og spør om hvilken avtale som følger med boligen. Velg Telia- box hvis du ser mye på TV eller er en avansert TV- seer.