Tråd: Laudanum
View Single Post
Som nevnt over vil te av ren opium eller opiumtinktur være helt identisk.

Te av poppy pods kan derimot fungere litt annerledes, da det er høyere andel av andre stoffer som også påvirker rusen. ("morphine, codeine, thebaine, noscapine, and papaverine") Personlig liker jeg sistnevnte best fordi den også virker veldig stimulerende, mens ren opium er mer sederende.