View Single Post
Sitat av orbixas Vis innlegg
Jeg vil prøve meg på cannabis, men har fått beskjed om at jeg vil bli kalt inn til sesjon. Dato har jeg enda ikke, så frykten er at driten fortsatt er i kroppen under sesjon.

Jeg har ikke lyst til å være med i forsvaret, så det er ikke egentlig noe jeg tenker på. Eneste jeg virkelig bryr meg om her er om jeg får trøbbel dersom jeg sier til dem at jeg har røyka, eller eventuelt at de finner det ut gjennom pissings/hårtest eller noe.

Tldr: jeg hadde ikke prøvd rus da jeg svarte på egenmeldingsskjemaet, fikk beskjed om at jeg er kommet videre til sesjon, men er ikke veldig hypa for forsvaret likevel, og vil dessuten prøve weed i mellomtida. Får jeg trøbbel?
Vis hele sitatet...
Det norske Forsvaret er ikke interessert i å ta inn umotiverte folk. Det er ikke lenger et krav at alle menn skal i militærtjeneste.

«For å «slippe» førstegangstjeneste må du ha en gyldig (og dokumenterbar) årsak. Dette må du søke om. Dersom du allerede har søkt og fått avslag, må du enten klage på avslaget og legge ved nye, vesentlige momenter i saken som tidligere ikke er belyst, eller søke på et helt nytt grunnlag.»

Utenom dette er det andre faktorer som spiller inn som gjør at du slipper eller mister muligheten din til militærtjeneste. Dette innebærer noe alvorlig kriminelt på rullebladet, dårlig helse, flytting til utlandet, eller håndterbare gjeldsproblemer.

I teorien tas det ikke slike prøver i sesjon lenger, men du kan bli spurt om ditt forhold til narkotika.
Hvis du blir innkalt til førstegangstjeneste vil det bli tatt narkotikaselgere under sikkerhetssjekken. Dersom prøven slår ut positivt er jeg usikker på om forholdet blir anmeldt eller om du bare blir nektet å komme inn. Vil tro dette kommer an på hva du forteller dem. En engangshendelse blir neppe tatt så alvorlig og gjort til noe stort.

THC (virkestoffet i cannabis som testes for) forlater kroppen innen 1 uke opp til 1 måned, avhengig av hvor stor du er, hvor rask forbrenning du har, hvor mye du røyket og hvor ofte. Regner med innholdet av THC i kroppen din vil minske til en ubetydelig mengde innen en uke eller halvannen. Personlig ikke noe jeg ville stresset med.