View Single Post
Sitat av DrPerception Vis innlegg
Ideologen er ekstremt polariserende spesielt i et samfunn hvor kanskje menn er de møter på mest forventninger og begrensninger grunnet kjønn. Begrepet blir i tillegg da brukt som et slags ord for likestilling samtidig som det i praksis fremmer det motsatte.
Vis hele sitatet...
Hvis du tenker på feminismens bidrag i sum, mener resultatet er et mindre likestilt samfunn nå en før? Mener du at menn er mer begrenset av trange kjønnsroller pga feminismen?