View Single Post
Mescaline gjorde så jeg så graffiti, nermere inka graffiti da jeg kikket ned på Bakken fra 2 etage. Den samme grafittien så jeg også på huden min I speilet. I 3 dager etterpå. Totalt ulikt sopp, men veldig behaglig.