View Single Post
Park Supervisor
NodSquad's Avatar
Trange øreganger, eksem, psoriasis, eller bruk av q tips er vanlige årsaker til at øra blir tette.