View Single Post
BRAND ∞ STRONG
Hvorfor tror du at ørevoksen er relatert til amfetamin bruken?

Kikker du litt bakover i rus trådene vil du se at det dukker minst to tråder i uka om alle mulig slags rare
symptomer, lidelser og Gud vet som de mener skyldes amf bruken.
Jeg begynner å tro at dere smitter hverandre, en form for massesuggesjon eller hva det nå heter.