View Single Post
Sitat av eyecandy654 Vis innlegg
Hvis du googler kvetiapin så kommer det opp en lenke til et lege-tidsskrift som mener at kvetiapin har ruspotensiale basert på amerikanske fanger som injiserer hestedoser borte i junaiten.
Vis hele sitatet...
Ikke søkt artikkelen, men vet fra før av om at fanger i USA injiserer quitapin sammen med kokain en såkalt q-ball. Alltid tenk meg til at dette har med den vasodialerende effekten quitapin har og at det derfor også kanskje kan minske sjansen for infarkt og hjerneblødning ved injeksjon av kokain, slik folk også bruker heroin i kokain injeksjoner.