View Single Post
Hvis du googler kvetiapin så kommer det opp en lenke til et lege-tidsskrift som mener at kvetiapin har ruspotensiale basert på amerikanske fanger som injiserer hestedoser borte i junaiten.