View Single Post
med fruktkjøtt.
Tias's Avatar
Crew
Her roter arbeidsgiver litt. Arbeidsgiver kan i noen tilfeller bestemme når man skal ta ut ferie - f.eks. ifbm. produksjonsstans som du beskriver - men din nåværende arbeidsgiver kan ikke uten videre tvinge deg til å ta ut ferie for 2022 i februar.

Har du derimot overført ferie fra 2021 som du ikke rakk å ta ut i 2021, så er det normalt å ta den ut før du slutter.

Kontakt fagforeningen din i morgen.