View Single Post
Jeg er dømt for mye nark og noe annet småtteri med 6 mnd soning langt tilbake i tid og har søkt om både barneomsorgsattest og en annen attest for å jobbe med barn og unge og begge kom tilbake med intet å bemerke..
Så du kan jo bare søke å se om det kommer noe, dette gjøres elektronisk og svar kommer i digipost