View Single Post
God når det gjelder
Carmex's Avatar
Har en kamerat som har mye rart på rullebladet, lignede som deg ++ han er lærer på Barneskolen nå. Tror han bare var ærlig om hele greia