View Single Post
Jeg vet ikke om det er foreldelse, bruk av skjønn eller egne konkrete retningslinjer for ansettelse i skolen, men et eksempel fra min egen tid på skolen var en lærer som ble tatt for bruk av cannabis på hjemmebane. Læreren sluttet i jobben kort tid etter, så spørs det om det var frivillig eller om hun fikk sparken.
Så jeg vet ikke om du er utelukket fra å jobbe i skolen, men da uttømmende politiattest skal innhentes så vil jo ikke dette være noe som gjør deg attraktiv (selv om du har vist endring og har dette som livserfaring).
Særlig må det legges vekt på at siste sak var for 4-5 år siden og du har en voldsdom bak deg.
Du er helt sikkert en alle tiders mann i dag, med et stabilt og trygt liv. Men hadde jeg vært rektor så ville jeg nok ikke ansatt deg til å ha ansvaret for 30 av mine elever. Rektor ansetter og skal gå god for alle de ansatte ved skolen.