View Single Post
Jeg hater å bruke ung.no som kilde, men siden du sa det ikke ligger der

Relevant info med uthevet skrift:
Sitat av Ung.no
Når det gjelder narkotikalovbrudd, voldslovbrudd (bortsett fra drap), mishandling i nære relasjoner, ran og menneskehandel, skal dette anmerkes i samsvar med reglene for ordinær politiattest . Dette betyr bl.a. at din barneomsorgsattest vil vise dersom du er dømt til betinget eller ubetinget fengsel, forvaring, samfunnsstraff eller samfunnstjeneste, ungdomsstraff, rettighetstap, bot for lovbrudd med øvre strafferamme på fengsel i mer enn 6 måneder, og dom på overføring til tvungen psykisk helsevern eller tvungen omsorg.

Hvis du har begått et lovbrudd før du var 18 år gammel, der du fikk dom på betinget fengsel eller bot, slettes disse opplysningene fra barneomsorgsattesten etter 2 år. Hvis du har begått et lovbrudd før du var 18 år gammel, der du fikk dom på ungdomsstraff eller samfunnsstraff, slettes disse opplysningene fra attesten etter 5 år.

Utgangspunktet er altså at voldslovbrudd vises på den begrensede politiattesten, så lenge den øvre strafferammen er fengsel i mer enn 6 mnd.Opplysningene vil kun bli fjernet dersom du under 18 år da du begikk lovbruddet.
Vis hele sitatet...
https://www.ung.no/oss/413970