View Single Post
Sitat av Fulmen Vis innlegg
Samtidig er det slik at urbefolkning alltid har måttet vike for flertallets interesser. De har opplevd mange grove overgrep gjennom tidene, jeg har ikke noe problem med at man feiler på sikker side for en gangs skyld.
Vis hele sitatet...
Kunne ikke sagt det bedre.

Sitat av vindaloo Vis innlegg
Sånn ser jeg det:
De tradisjonelle samiske leveveier som reindrift og kombinasjonen av småbruk og fiske,
utøves i dag kun av et mindretall. Dette er folk som i stor grad lever som andre nordmenn.
Og de har nytt godt av oljealderen som andre nordmenn og de bør bli med å dra lasset videre
når det nå må satses på andre energi og inntektskilder.
Vis hele sitatet...

Du forstår virkelig ikke problemstillingen, du er dessverre ikke den eneste.

Det har jo alltid blitt tenkt slike tanker, og urbefolkning blir alltid overkjørt. Nå har faktisk høyesterett markert at slikt ikke er greit og at vi faktisk skal ta hensyn til internasjonale avtaler vi har ratifisert og som vi dermed må og skal forholde oss til.

At urbefolkningen er en del nasjonen Norge er ikke en del av problemstillingen. De er født og lever innenfor landets grenser så det er jo helt selvsagt at de er nordmenn. Og som nordmenn flest så betaler de skatt og bidrar til fellesskapet de også.

De bør gi opp sin arv for deg og meg? Jeg er så uenig med deg her at jeg blir adrenalinskjelven. Denne gangen er det vindpark, kilometer lange serviceveier inn til hver eneste vindmølle. Hva er det neste gang? Om samfunnet ikke setter foten ned når det beviselig er gjort feil, når skal vi da reagere?

Poenget er at vi kan legge vindparker andre plasser enn der urbefolkningen har rettsvern. Og kanskje er det heller vindparker på land som bør bli veien videre for vår energi? Vindparker på land båndlegger store områder, områder som i stor grad blir ubrukelig får både mennesker og dyr. Vi må gjøre ødeleggende og forstyrrende inngrep i naturen for å bygge vindparkene, vi ødelegger våtmark, sprenger fjell og grøfter opp store arealer. Vi endrer faktisk økosystemet i vindparkene.
Sist endret av _abc_; 31. oktober 2021 kl. 18:43. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.