View Single Post
Samtidig er det slik at urbefolkning alltid har måttet vike for flertallets interesser. De har opplevd mange grove overgrep gjennom tidene, jeg har ikke noe problem med at man feiler på sikker side for en gangs skyld.