View Single Post
Sånn ser jeg det:
De tradisjonelle samiske leveveier som reindrift og kombinasjonen av småbruk og fiske,
utøves i dag kun av et mindretall. Dette er folk som i stor grad lever som andre nordmenn.
Og de har nytt godt av oljealderen som andre nordmenn og de bør bli med å dra lasset videre
når det nå må satses på andre energi og inntektskilder.