View Single Post
Sitat av vindaloo Vis innlegg
Samer bør ha de samme rettigheter og muligheter til å bli hørt som alle andre, verken mer eller mindre.
De er ikke viktigere enn andre som får en vindmølle i nabobolaget, de er ikke viktige i kraft av
å være samer, de er viktige og har rettigheter som statsborgere av Norge.

Men vi står i ett viktig skifte nå hvor det må satses på renere energi, den virkeligheten må
samene ta innover seg som alle andre. De landområde som hovedsakelig bebos av samer er noen
av de mest øde og minst befolkede i Norge. Burde ikke de da ta noe av støyten?
Vis hele sitatet...

Tror ikke helt du har forstått dette, du må se dommen i lys av urbefolkningens rettigheter. Du kan ikke lese dommen utifra at du tenker at urbefolkningen ikke er mer eller mindre verdt enn resten av oss nordmenn. Dette handler ikke om absolutt rettferdighet, ei heller setter dommen nordmenn opp mot urbefolkningen eller motsatt.

Du tar feil, urbefolkningen har eget rettsvern i henhold til kulturutøvelse gjennom internasjonale anerkjente avtaler som også Norge har underskrevet og blitt en del av.

Du og jeg vi må leve støy og "visuell forsøpling" om det bygges en vindpark der vi bor. For oss er det relativt enkelt om vi ikke liker vindparken. Du og jeg, vi kan velge å selge og flytte slik at vi unngår vindparken. Urbefolkningen kan jo ikke flytte vekk, fordi vindparken ble jo bygget rett i matfatet deres. Reinsdyrsflokken er ikke bare husdyr, det er en viktig del av kulturarven deres, og den er faktisk juridisk vernet gjennom internasjonale avtaler. Vindparken forstyrrer både urbefolkningen og reinsdyrsflokken og det er årsaken til at vindparken aldri skulle blitt bygget.