View Single Post
med fruktkjøtt.
Tias's Avatar
Crew
Sitat av MeTheWall Vis innlegg
Jeg er av den oppfatningen at kjernekraft er en mye mer bærekraftig løsning enn vindkraft, mer stabilt og pålitelig, og bl.a. fordi ett enkelt kjernekraftverk kan erstatte all planlagt vindkraftutbygging i Norge.

Her hevdes det at kjernekraft er billigere enn både vind og solkraft:
Vis hele sitatet...
Det er ikke veldig overraskende at en nettside som kaller seg Klimavenner for kjernekraft hevder at atomkraft er billigere enn alternativene. US Energy Information Administration har en annen oppfatning, og vurderer atomkraft til å være ca. tre ganger så dyrt som vindkraft.

Sitat av MeTheWall Vis innlegg
Og hvorfor ikke oppgradere eksisterende vannkraftverk og få mer ut av det som allerede er på plass?
Vis hele sitatet...
Det kan vi også gjøre, men det vil ikke være tilstrekkelig for å dekke europas energibehov når oljen fases ut.

Sitat av vidarlo Vis innlegg
Sånn sett er eg litt nysjerrig på kostnadane Tias nevner over. At vind er billigere per installert GWh er eg ikkje i tvil om - men tar det med kost for å bygge opp overførings- og lagringskapasitet? Om ikkje så meiner eg det ikkje er ei rettferdig samanlikning.
Vis hele sitatet...
Ja, kostnadene er justert for utgifter til overføringsnett, men ikke for lagring av kraft fra vindkraft. Rapporten fra EIA har egne seksjoner knyttet til kostnader ved å bygge opp infrastruktur for lagring av strøm, så jeg antar de vurderer dette for seg selv.