View Single Post
Trigonoceps occipita
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Dough Vis innlegg
Først så må vi bl.a. finne ut hvordan den Thorium kan utvinnes uten å ta livet av halve Telemark.
Vis hele sitatet...
I gruver. Det er eit trivielt problem. Thorium er ikkje veldig radioaktivt, eller veldig konsentrert. Halveringstida er i området 10^10 år. Om du vil ha eit halvkilo av det på stuebordet så er det totalt uproblematisk.
Sitat av Dough Vis innlegg
Vi må slutte å snakke om alt vi kunne gjort for å unngå å bli kokt levende å forukusere på det som kan gjøres i dag mens vi enda har muligheten.
Vis hele sitatet...
Tingen er at atomkraft er ein slik ting. Det er dropin replacement for kol- og gasskraft. Vind er ikkje det, sol er ikkje det - m.a. på grunn av karakteristikkane. Skal vi leve på sol og vind må vi endre kraftnettet.

Kjernekraft kan vi derimot bygge ut rimeleg kjapt, og det kan gå inn 1:1 i rolla til fossil produksjon. Standardiserer vi reaktorer kan vi truleg bygge ut nødvendig kapasitet på relativt få år.

Skal vi derimot gå med sol og vind må vi ha mange grep samtidig:
1. Bygge ut overføringskapasitet, slik at Nordland kan sende vindkraft til Spania når sola ikkje skin.
2. Bygge ut energilagring slik at vi kan lagre energi når vi har overskot av vind og sol.
3. Endre bruken til smartstyring av laster som ikkje er tidskritiske.

Begge deler er for all del mulig.

Sånn sett er eg litt nysjerrig på kostnadane Tias nevner over. At vind er billigere per installert GWh er eg ikkje i tvil om - men tar det med kost for å bygge opp overførings- og lagringskapasitet? Om ikkje så meiner eg det ikkje er ei rettferdig samanlikning.

Viare er vindkraft i større grad standardisert enn atomkraft. Standardisering senker prisen på ting. Eg tippar ei standardisering og satsning på atomkraft kunne halvert prisen utan store problem, og utan å ofre sikkerhet.