View Single Post
Husker åttitallet
MeTheWall's Avatar
Crew
Sitat av vindaloo Vis innlegg
Samer bør ha de samme rettigheter og muligheter til å bli hørt som alle andre, verken mer eller mindre.
De er ikke viktigere enn andre som får en vindmølle i nabobolaget, de er ikke viktige i kraft av
å være samer, de er viktige og har rettigheter som statsborgere av Norge.

Men vi står i ett viktig skifte nå hvor det må satses på renere energi, den virkeligheten må
samene ta innover seg som alle andre. De landområde som hovedsakelig bebos av samer er noen
av de mest øde og minst befolkede i Norge. Burde ikke de da ta noe av støyten?
Vis hele sitatet...
Så du mener at vindmøller er et grønt alternativ som veier opp for all ødeleggelsen de medfører?

Naturområder raseres, vindmøllene er fylt med hundrevis av liter med miljøskadelig hydraulikkolje som vil være en miljøkatastrofe om det lekker ut. Må avises på vinteren og vil være en fare for alle som beveger seg i nærheten, tar livet av fugler og mengder av viktige insekter. Vingene er produsert av et ikke gjenvinnbart materiale og skaper store mengder avfall.

Så ja, strømmen som produseres av vindmøller er "grønn", men til hvilken pris?

Her kan du lese litt om de viktigste bakdelene med vindkraft.

En artikkel fra Dagsavisen: Vindkraft er tidenes største klimabløff!