View Single Post
Sitat av Toreokjeks Vis innlegg
Eneste jeg kan tilføre her er at det med stor sansynelighet vil bli utløst en kompensasjonsordning for de fornærmede slik at turbinparken får stå til den selv faller en dag.

Også får det være opp til reindriverne å stå imot eller ta imot.
Vis hele sitatet...

Er det i det hele tatt mulig å kompensere økonomisk om inngrepet og vindparken samtidig ødelegger grunnlaget for at urbefolkningen får leve sitt frie gjeterliv? Om parken ødelegger både beitegrunnlag, trekkruter og forstyrrer kalvingen så er det vel starten på at en kulturarv i ruiner? Og viktig å huske på at urbefolkningen er jo ikke bare kulturbærere for seg og sine, men også for alle de som kommer etter seg, generasjoner frem i tid. Og faktisk er de jo en del av vår felles kulturarv også. Ennå makter de å bevare sin kultur, men denne ulovlig oppsatte vindparken kan faktisk bli spiker'n i kista for det livet de lever og kjenner idag. Og hva har de da til fremtidige generasjoner? Dårlige skrevet bøker til barna i skolealder som forteller historien om hvordan den norske stat ulovlig ødela kulturarven og deres lovbestemte rett til å dyrke sin kultur og sitt levesett?

Klarer vi virkelig aldri sete noe annet foran profitt og klingende mynt? Urett er begått, da retter man opp og tar ansvar. En løser ikke urett med å betale en liten slump avlat.

Ja om parken rives og tilbakeføres så vil det koste penger, her får politikerne bare ta regningen, det er de som fucka opp.