View Single Post
Eneste jeg kan tilføre her er at det med stor sansynelighet vil bli utløst en kompensasjonsordning for de fornærmede slik at turbinparken får stå til den selv faller en dag.

Også får det være opp til reindriverne å stå imot eller ta imot.