View Single Post
Både NA og AA har (i hvert fall tidvis) virtuelle møter. Anbefaler spesielt NA egentlig, men det kommer sikkert litt ann på gruppe osv. Kan ha vært uheldigmed AA.