View Single Post
Sitat av meaculpaUIO Vis innlegg
en fleksibel kapitalistisk etikk.
Vis hele sitatet...
Hold an. Man kan på ingen måte ta det positive ved viktingens samfunn til inntekt for kapitalisme. Kapitalisme oppstod i moderne tid. Vikingene hadde en handelskommersialisme, med sentralisering av handel, og de deltok i en internasjonalt handelsfellesskap med sterk regulering. Dette gjorde seg mer gjeldende i Norge i høymiddelalder.