View Single Post
Ja det bør du, fordi du kun kan sette en volt på hovedkortet.
I enkelte tilfeller kan du sette volt per minnekanal, men veldig kjeldent du kan det. Særlig viktig er det hvis du skal overklokke.