View Single Post
Ingen andre enn Susa kan ha logget inn. Det er jo kjernen i problemet.

Han har trolig logget inn på hennes konto og delt mappen, enten fordi han kjenner til et passord eller fordi Susa var logget inn på en maskin han hadde tilgang til, på en eller annen måte. Jeg er ganske sikker på at Microsoft vil kunne si hvilke dokumenter som har blitt aksessert og når denne delingen ble opprettet. Det er heller ikke noe man trenger en rettskjennelse til, det er tross alt Susas data uansett.

Bevisbyrden er ganske enkelt, om det skulle vise seg at han har aksessert innholdet, da det er av en karakter som åpenbart ikke var tiltenkt andre. Hvis han da har vært så dum å dele det med sin egen konto, vel, så er jo saken ganske klar. Og det er helt åpenlyst et lovbrudd.