View Single Post
En negativ erfaring, muligens femti positive. Den negative henlagt etter et "tlf avhør". Tror faktksk ikke de kunne lurt og lokket noen som helst i den samtalen som kan påvirke utfallet.