View Single Post
ʇlǝısǝds ǝou ǝʞʞı
Jokkerella's Avatar
809
Jeg lurer på om du, kjære leser, har tatt stilling til om du skal ta vaksinen mot COVID-19 når den kommer (hører hvisking om at den ankommer våren 2021). Om det i hele tatt blir noe en får tatt stilling til, gjerne begrunn svaret ditt om du har gjort deg opp en mening.

Spør av ren nysgjerrighet.

Norwegian researchers want to make a universal vaccine covering all coronaviruses