View Single Post
Ikke for å komme med en streng, belærende tone her, men måten du formulerer ønsket om spesifikt type stoff, samt større dose enn hva som brukes rent terapeutisk, tilsier meg at det tilsynelatende ikke er ADHD-en du vil medisinere.

For meg, som har ADHD med atferdsforstyrrelser, og andre jeg kjenner til, benyttes Ritalin som hovedregel i første omgang. Hvis dette ikke hjelper på symptomene, går man over til en annen type, gjerne Aduvanz, og holder seg egentlig på den. Opptrappingen for meg skjedde ila 3-4 uker, før jeg kunne få full dose.