View Single Post
Det høres veldig merkelig ut at de vil be deg om ta med pasientjournalen din i et avhør. Det er vel det du er kalt inn til? Kan det være at de har tatt deg for bruk/bestittelse/innførsel av reseptbelagte legemidler og derfor vil se om du har resept på dette? Kontakt politiet igjen å be om de kan repetere innkallelsen og hva formålet med journalen er, og siden du ikke husker hva de forteller deg så tar du opp samtalen, og deretter forhører du deg med en advokat, jussbuss el. om hva du bør gjøre videre. Dette tar deg ca 10 minutter.