View Single Post
Fisketur, hvi du leverer dem frivillig så kan de bruke det de finner som de vil.

Eksempel hvis du har sagt til legen at du slo til en på byen så og dermed fikk ett kutt i hånda så kan de bruke det for å presse deg.

Det beste og korrekte er å si at du er ukomfortabel med dette, men at du ikke vil motsette deg utlevering hvis de kommer med ransakelses ordre, eller det heter vel rettskjennelse.

Da må de angi til å fra dato, og grunngi hvorfor de skal ha den. Detter den korrekte måten.

Jobbet en stund med det og hente ut data for politiet. så fikk en vis peil om hvordan det fungerer.

Men som sagt det beste er å være høflig og be de ordne det formelt.