View Single Post
Men det er ikke politiet som erklærer deg utilregnlig, de fisker etter bevis for å tiltalende.

Utilregnligher kan bare gjøres av rettsoppnevnt fagkyndige, ikke en politijurist.

Men hvis du er sikker på at det ikke står noe om kriminelle ting du har gjort der så er det bare å levere den ut, hvis du er usikker så ville jeg ikke gjort det.

Da må de gå om domstolene og der må de og klart avgrense hva de kikker etter og for hvilken periode og ikke minst hvorfor.