View Single Post
"Jeg ønsker ikke å uttale meg" "Det ønsker jeg ikke å uttale meg om" "Jeg samtykker ikke i innhenting av noen opplysninger" "Ønsker ikke å snakke med politiet direkte - pga. hensynet til min rettssikkerhet - ber om at dere oppnevner en advokat hvis det er aktuelt å sikte meg i noen saker" "Ønsker kunn å kommunisere med politiet via advokat - ber om at det respekteres" "Ha en fin dag videre".

*Legg på røret*