View Single Post
På generelt grunnlag så er det sjeldent positivt å hjelpe politiet.
Høres ut som at saken mot deg i utgangspunktet har et dårlig grunnlag, og politiet er derfor ute etter å ta noen snarveier for å enklere vurdere veien sin videre.

Men sett fra en annen side: Jo mer om og men det er i saken, større sannsynlighet er det for at den blir henlagt, så fremt du ikke har gjort noe som er såpass klare bevis på, at du enkelt kan bli straffet.

Om det siste er tilfelle, så bør du fremdeles ikke hjelpe politiet før de faktisk kommer til deg med en konkret sak og gir deg muligheten til å få oppnevnt en forsvarer. Da kan journalen din tale til din fordel, siden de allerede har bestemt seg for å gå videre med saken