View Single Post
Du bør finne ut av på hvilket grunnlag de krever legejournal. Antar at det dreier seg om krav, hvis ikke så kan du evt ta stilling til om du vil utlevere denne eller ikke.

Har du snakket med politiet per tlf? Syntes det er rart at du ikke stilte spørsmål rundt dette da du ble forespurt.