View Single Post
Har et par valmue i hagen, men finner svært lite info om hvordan man lager opium ut av dette på nettet. Ingen bra YouTube videoer..

Er det sånn at man skjærer i valmuen mens podden ennå er grønn og så venter man til neste dag før man skraper opp væsken som har rent på utsiden? Og så kan man putte dette f. Eks oppi te?

Og så kan man vel bli ruset på frøene også? Så går det ikke Ann å åpne podden å spise frøene for virkning også? Leste noe på nettet angående "unwashed poppy seeds"