View Single Post
Jeg tror ikke det er koblingen som slo feil, men det at 3.3 og 5v ikke blir levert fra kontakten jeg koblet det til. Kun 12v. Jeg tror at backplane-kortet ville ha gitt korrekt volt ut fra sata-portene som er på den. Kortet i seg selv blir forsynt med 12v.