View Single Post
Reinert med beine !
griped's Avatar
817
Jeg er ikke døpt og jeg konfirmerte meg i humanetisk forbund. Jeg fikk også brev for x antall årsiden om at jeg kunne returene et brev om jeg ønsket å melde meg ut av kirken. Dette gjorde jeg. Men når jeg sendte mail for et par mnd for å høre, var jeg fortsatt medlem. Jeg måtte sende inn i brevform for å melde meg ut. Har ikke fått fingeren ut for å få gjort dette enda...