View Single Post
Det var det ja...
895
Sitat av Claryn Vis innlegg
Jeg bruker LED som krever 10-20mA, så 7400-serien vil fungere for mitt behov hvis de kan de nødvending strøm ut.

Jeg testet uten kortsluttning mot jord fra port 3 på IC, men samme resultat.
Jeg vil gjerne bruke Arduino som kilde, og da er jeg begrenset til 5V. `

Disse vil altså passe meg perfekt: http://www.digikey.no/products/en/in...=0&pageSize=25

Utenom at de ikke har XNOR.
Vis hele sitatet...
XNOR er vel ikke noe problem. Den lager du at en XOR etterfulgt av en NOT, dvs. 4030 + 4069 (eller 7486 + 7404).

Nå bruker jeg databladet fra National Semiconductors, dem nummererer ikke portene så jeg holder meg til ben-nummer. Du bruker porten med benene 1, 2 og 3. 1 og 2 er innganger og 3 er utgang. 4011 er en NAND, dvs AND + NOT. For å få 0 V på ben 3, må både ben 1 og 2 ha 5 V, alle andre kombinasjoner på inngangene gir 5 V ut. Hvis du har kortsluttet denne chipen, vurder å bruke en annen en da den kan være skadet/ødelagt. Det er også anbefalt å jorde alle ubrukte innganger på en CMOS.

Har du forresten vurdert en slik en: http://www.ebay.com/itm/MB102-Power-...4AAOSwnDxUkl3S Her har du en strømforsyning du setter rett på prøvebordet og som kan tilkobles strøm på samme måten som en Arduino, men du slipper å programmere en Arduino for å teste elektronikk. Jeg har 3 av dem og dem fungerer suverent.

Tok et raskt sveip gjennom noen datablader for 74xx-serien og alle kunne gi 8 mA når utgangen er lav (men bare 0,4 mA når utgangen er høy). Så du ma basere deg på å få lys i LEDen bare når utgangen er på logisk 0. (Bare sett på en ekstra NOT så blir det riktig).

Strømmen som oppgis på LED er maks-strømmen før dem ødelegges. Du må gjerne bruke mindre. Om LEDen tåler 20 mA vil den sikkert lyse ved 5 mA også, men selvfølgelig mye svakere. Spørsmålet er hvor mye strøm som trengs for å få synlig lys. Det finnes høyintensitetsLED som gir mer lys ved samme strøm. Kanskje en mulighet? En motstand på 390 ohm bør passe for å få 8 mA så kan du prøve om det gir synlig lys. Trenger du mer lys kan du sette en 74LS06 (ikkeinverterende buffer) etter ICen din. Denne tåler 40 mA og du får full intensitet på LED. Denne har åpen kollektor, så den virker kun ved lav utgang. 74LS07 (inverterende buffer) gjør det samme, men inverterer signalet og gjør at en LED lyser når inngangen er høy.

Dette ble langt. Men håper det ga deg noen fornuftige svar.