View Single Post
Det var det ja...
898
Har du koblet den akkurat som på den tegningen? Da har du en kortslutning. Pin 1 og 2 på 4011 er innganger. Pin 2 er jo ikke tilkoblet noe. Flytt heller den grønne ledningen til 2 og prøv igjen. Pin 3 er utgangen fra porten, og dit har du koblet både grønn og gul ledning. Den grønne kortslutter utgangen og gir en konstant 0V inn på Arduinoen, og muligens skade på 4011-kretsen.

Tips 1: Sett komponenter rettvendt hvis mulig. Det var tungvindt å lese skjemaet oppned.
Tips 2: Koble strømforsyningen riktig til breadboardet. Rød ledning til rødmerket spor, blå ledning til blåmerket spor. Tok meg litt tid å få klarhet i dette.

Hvis poenget er å styre LED, har du vurdert 74xx-serien istedenfor? Dem gir 12,5 mA rett på utgangen. 4011 gir ca. 0,9 mA ifølge databladet og må forsterkes. Altså bruke 74LS08 istedenfor 4011? For styring av LEDsbruker jeg selv 74LS06 eller 74LS07 for større strømmer da disse har åpen kollektor-utgang. En CMOS-utgang kan kobles til en men bare en TTL-inngang uten problemer.

Alle UB og UBE kan blandes uten problemer. De logiske nivåene er det samme.

Googlet litt i går, og fant selv flere kretser hvor LED var tegnet inn rett på en CMOS. Så derfor har jeg begynt å lure litt selv. Så jeg skal prøve å koble opp litt selv i helgen og se om det går.

Litt nøyerere lesing i databladet viser en IOL og IOH (maks strøm ved lav og høyutgang) på 0,88 mA ved 5 V. Dog viser den 8,8 mA ved 15 V driftsspenning. Så hvis du øker spenningen på 4011 til 15 V så skal den visst greie å få en LED til å lyse. (Da trenger du en motstand på ca. 1-2 kohm for LEDen).

Beklager at innlegget ble litt rotete. Har ikke fått sove i natt. Men lykke til. Fint å høre tilbakemeldinger!