View Single Post
Sitat av NozyHorray2 Vis innlegg
Hvis politiet pågriper deg, ransaker boligen din og tar med seg ditt datautstyr så kan du legge til grunn at de har noe å gå på fra før.
Vis hele sitatet...
For det første er ikke politiet vennen din, eller på noen måte nødvendigvis rasjonelle mennesker.
For det andre er det ikke vanskelig å pusse politiet på noen.
Og etter min forståelse, de har mulighet til å legge beslag i ting som kan gi dem såkalt tilleggs-informasjon, dvs. har de først ransakelsesordre så kan de ta med seg datamaskinen din også om de ønsker.

Legger du til at du nekter å oppgi passord så har de en god sak for varetektsfengsling.
Vis hele sitatet...
Hva en "god sak" er, ligger ikke innenfor mitt fagfelt å uttale meg om, jeg noterer meg bare at varetektsfengsling i Norge har blitt kritisert av FN for å utgjøre tortur.
I flere tiår.