View Single Post
Finansverden har i lang tid prøvd å stimulere økonomien ved å trykke mye penger, og følgene er renter ned mot 0 prosent.
Ved innføring av kontantløst samfunn, vil man kunne senke rentene til under 0, og folk vil ikke ha andre steder å oppbevare pengene sine enn i banker hvor man får negative renter.
En har altså ingen annen mulighet enn å tape penger på å eie penger. Man kan selfølgelig investere i aksjer og lignende, men dette er ikke et alternativ for folk flest.