View Single Post
Gyps africanus
vidarlo's Avatar
Administrator
Sitat av Miss D. Meanour Vis innlegg
For meg blir det bare løse spekulasjoner, men etter det jeg erfarer gikk Evidence Eliminator i dass fordi påtalemyndighetene argumenterte for at programmet slettet så mye og så bra at det var å likestille med å bevisst gå inn for å ødelegge bevis i en straffesak, som meg bekjent faktisk er straffbart.
Vis hele sitatet...
Slutt å synse.

I straffelovens §160 (som omhandler bevisforspillelse) står følgjande:
Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som søker å unndra seg selv fra strafforfølgning. Straff etter annet ledd kommer ikke til anvendelse på den som har unndratt noen av sine nærmeste fra strafforfølgning.
Vis hele sitatet...
I klartekst: det er ikkje straffbart å øydelegge bevis som inkriminerer deg sjølv.

Det er heller ikkje slik at ting som secure erase ikkje finst, som antakelig er langt betre enn tilfeldig, lukka software. Eller kva med dd, dban, shred etc?

Om du skal framstå som sikkerhetsguru, slik du åpenbart prøver, og ikkje har elementær kontroll på korleis ting fungerer så tar det seg heller dårlig ut.
Sist endret av vidarlo; 10. november 2016 kl. 05:45.