View Single Post
Sitat av Miss D. Meanour Vis innlegg
Jeg vil tro det blir vektlagt i hvilken kontekst dette skjer (forventer straffesak / status som mistenkt), samt graden av selektivitet for sletting av data.
Vis hele sitatet...
Jeg tror du bør sette deg inn i jussen før du begynner å uttale deg om hva din subjektive mening er.

Sitat av Miss D. Meanour Vis innlegg
Man kan påberope seg at man alltid har hatt dataene kryptert, for å beskytte dem mot tyveri av maskin. Altså ikke kun politiet.
Men om man sletter i nevnte kontekst, blir det vanskelig å påberope seg at man beskytter sine data generelt, det blir mer i forbindelse med en sak.
Vis hele sitatet...
Hva svarer du når politiet spør om å få krypteringsnøkkelen?

Med den teorien din så burde jeg ha vært bak gitter, jeg overskriver alltid harddiskene før jeg krypterer dem, jeg overskriver harddiskene etter bruk og jeg ødelegger dem fysisk med vinkelsliper før jeg kaster dem. Jeg gjør ikke det på grunn av frykt for politiet, men jeg gjør det for å beskytte personvernet mitt.