View Single Post
Gyps africanus
vidarlo's Avatar
Administrator
Sitat av Miss D. Meanour Vis innlegg
Du har to valg: Slette eller Kryptere.

Sletter du, kan politiet bruke det mot deg og hevde at du har ødelagt bevis og hindret en etterforskning med forsett da du må antas å vite at du kom til å bli etterforsket.

Krypterer du harddisken kan du sitte der og si: "Nei, jeg oppgir ikke passordet til dere".
Vis hele sitatet...
Det er jo på ingen måte straffbart å fjerne bevis i ei sak for å beskytte seg sjølv? Og på kva måte det er mindre truverdig enn å nekte å oppgi passord kan eg heller ikkje forstå. Om det er sletta kan du ikkje medvirke til å reinvaske deg sjølv - om det derimot er kryptert, men du nekter å oppgi passord kan du åpenbart bidra til å reinvaske deg sjølv om du er så uskuldig som du påstår, og det kan i grove saker svekke truverdet ditt. Det er få som vil ri prinsipper om prinsippa koster fengsel over tid.