View Single Post
Du har to valg: Slette eller Kryptere.

Sletter du, kan politiet bruke det mot deg og hevde at du har ødelagt bevis og hindret en etterforskning med forsett da du må antas å vite at du kom til å bli etterforsket.

Krypterer du harddisken kan du sitte der og si: "Nei, jeg oppgir ikke passordet til dere".