View Single Post
(egentlig ikke)
Det er jo undelig å diagnostisere seg selv så bastant uten en faktisk diagnose. Manglende konsentrasjon og impulsivitet er noe som delvis rammer alle mennesker i varierende grad da vi er nettopp mennesker og ikke roboter. Men la gå: Du kan vel få noe dyrere forsikringer og liknende, men for min del så er det ikke noe jeg merker noe særlig til og slettes ikke noe som veier opp for de positive aspektene som oppfølging og medisinering har for meg. Jeg fikk selv utredet ADHD-diagnose i voksen alder. Du må igjennom noen timer med psykologspesialist for utredelsen og deretter settes du opp for somatisk undersøkelse i forkant av medisinering for ADHD. Der måler de puls, blodtrykk og sjekker verdiene av div. stoffer i blodet ditt, du gjennomgår også muligens en rusamnese som består av blodprøve og urinprøve hvor de tester etter illegale rusmidler.

Etter dette får du henvisning til noen som faktisk kan dette med ADHD og oppfølging og det er etter min erfaring ganske lang ventetid på dette, gjerne et par måneder. Etter en eller to-tre samtaler der så får man da medisiner, og du skal komme på videre oppfølging for å trappe opp doseringer og ta sjekk på blodtrykket når du har begynt på medisineringen.